Address

  • 177 / 8 ถนน ช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  • contact@neoshop.co.th
  • 053-279553

Neoshop จัดจำหน่ายสินค้าไอที และสินค้าเกมมิ่งทุกยี่ห้อ อาทิ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เมาส์ คีย์บอร์ด ด้วยความเข้าใจในความต้องการของเหล่าเกมเมอร์ รวมถึงให้บริการซ่อมบำรุงสินค้าอุปกรณ์ไอทีประเภทคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โดยมีศูนย์บริการตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

Hours

Monday

08.30 - 17.30 น.

Tuesday

08.30 - 17.30 น.

Wednesday

08.30 - 17.30 น.

Thursday

08.30 - 17.30 น.

Friday

08.30 - 17.30 น.

Saturday

08.30 - 17.30 น.

Sunday

ปิดทำการ