Lenovo with LINE FRIENDS
ช้อป กับ Lenovo โน้ตบุ๊ก รุ่นที่ร่วมรายการ รับของแถมสุด exclusive

แลกรับของรางวัลที่ : Lenovo with LINE FRIENDS

Terms & Conditions
1. ระยะเวลาโปรโมชัน เลอโนโว วันที่ ่ 15 ม.ค.2567 – 31 มี.ค.2567 โดยยึดตามวันที่แสดงในใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบเท่านั้น
2. โปรโมชันสําหรับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
3. ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชัน จะได้รับของแถมตามกําหนดสินค้าที่ร่วมรายการ
4. ของพรีเมียมจัดส่งให้ภายใน 7-14 วัน หลังลงทะเบียน
5. ลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานการซื้อสินค้าเป็น ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน มิฉะนั้นไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น
6. ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนรับของแถมให้ครบถ้วน และแสดงใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในการซื้อสินค้าและหมายเลขประจําเครื่อง(serial number) บนเว็บไซด์ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2567
7. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิด ตกหล่น และรูปภาพใช้เพื่อการประกอบการโฆษณาเท่านั้น
9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของแถมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้ หากมีกรณีพิพาท คําตัดสินของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สุด
10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ lenovo.redemption21@gmail.com